nordplus 20221121 1390759242

Septembrī un oktobrī aizvadītas divas nedēļu ilgas Nordplus Adult projekta ”Go green through sport” (pr.nr.NPAD-2022/10112) mobilitātes Lietuvā un Latvijā. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par klimata pārmaiņām un izcelt sporta nozīmi ekoloģijas jomā ziemeļvalstu reģionā, sekmēt ziemeļvalstu sporta organizāciju sadarbību klimata pārmaiņu jomā, dalīties pieredzē un mācīt motivēt jauniešus būt atbildīgiem pret dabu sporta aktivitāšu laikā. Kā atzina projekta dalībnieki šī tēma pašlaik sportā netiek pietiekami aktualizēta, līdz ar to pieredzes apmaiņa un gūtās zināšanas, ļaus skaidrāk apzināties esošo problēmu ziemeļvalstu reģionā, sekmēs ekoloģisko paradumu iesakņošanos ikdienas sporta aktivitātēs un pievērst plāšāku sabiedrības uzmanību tēmai gan jauniešu, gan pieeugušo sportā iesaistīto vidū. Mobilitātes veiksmīgi tika īstenotas no 26.-30. septembrim Latvijā un no 24.-28.oktobrim oktobrim Lietuvā. Projekta dalībnieki izglītojās siltumražošanas uzņēmumā, atkritumu poligonā, apskatot dažādus stadionus un brīvā laika pavadīšanas bāzes, izvērtējot atkritumu tvertņu pietiekamību, izglītojās par ūdens piesārņojumu un mācījās sporta aktivitātēs iesaistīt zaļās domāšanas principus.

Projekta dalībnieki atzina, ka iegūtās zināšanās meistarklasēs, prakstiskajās nodarbībās un profesionāļu izglītojošie stāstījumi deva jaunas idejas turpmākajam darbam un iedvesmu veicināt zaļo domāšanu sportā.

Biedrība “FC Ziemeļaustrumi”

 

go green 20221121 1307428025

 

 go green 20221121 1408773133

 go green 20221121 1711272958

 go green 20221121 2096168433

go green 20221121 1135404903

go green 20221121 1661687308

 

go green 20221121 1916033373