17.janvārī Zimeļaustrumu futbola centrs devās uz Alūksnes novadu pie Alūksnes BJSS treneriem Mārtina Meistera Ziemeru pamatskolā un pie Roberta Lejnieka Alūksnes novada vidusskolā!

Devāmies, lai dāvinātu futbola apavus jaunajiem censoniem. Kā mums gāja skatieties video https://www.facebook.com/Ziemelaustrumi/?hc_ref=ART-e2CCuvm8UV8dxY4Wr-JfW22EFV6DRL3Wi9FFHY-nAWUjDeu9LiebfZXjsNO7CXM

Īpašs paldies jāsaka Latvijas Sarkanajam krustam un Latvijas Futbola federācija par atbalstu akcijas veidošanā! Nākamais brauciens norisināsies 22.01. Varakļānos un Kārsavā!