APSTIPRINU:
LFF Ziemeļaustrumu reģiona
futbola centra vadītājs: E.Kaļva

LFF Ziemeļaustrumu reģiona 2016. gada sezonas
jaunatnes čempionāta nolikums.

1.Mērķis un uzdevumi
1.1.Čempionāts tiek organizēts ar mērķi paaugstināt Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes komandu un spēlētāju meistarību.
1.2.Uzlabot spēļu kvalitāti, jaunu komandu izveidošanu.
1.3.Veicināt Latvijas jaunatnes izlašu spēlētāju atlasi.

2. Sacensību vadība
2.1.Sacensības organizē Latvijas Futbola Federācija. Tiešo vadību nodrošina čempionāta direktors, galvenie tiesneši.
2.2.Ziemeļaustrumu reģionā sacensības vada LFF Ziemeļaustrumu reģiona Futbola Centra vadītājs Edgars Kaļva

3. Sacensību vieta un laiks
3.1.Sacensības notiek no 26.maija līdz 31.augustam pēc iepriekš apstiprināta kalendāra. 3.2.Spēles var notikt tikai uz kvalitatīvi sagatavotiem, t.sk. jaunās paaudzes sintētiskajiem futbola laukumiem.
3.3. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.

4. Dalībnieki
4.1. Čempionātā var piedalīties LFF reģistrēto biedru klubu komandas, novadu sporta skolas, biedrības un nodibinājumi, kuras apņemas pildīt šī reglamenta prasības un ievērot FAIR PLAY kodeksa noteikumus.
4.2. Sacensības notiks 9 vecuma grupās:

4.2.1. U-18 (1998.-1999.dz.g.)
4.2.2. U-16 (2000.-2001.dz.g.)
4.2.3. U-14 (2002.-2003.dz.g.)
4.2.4. U-12 (2004.g.dz. futbols 8:8)
4.2.5. U-11 (2005.g.dz. futbols 8:8)
4.2.6. U-10 (2006.g.dz. futbols 8:8)
4.2.7. U-9 (2007.g.dz. futbols 6:6)
4.2.8. U-8 (2008.g.dz. futbols 6:6)
4.2.9. U-7 (2009.g.dz futbols 6:6)

4.3. Čempionātā var piedalīties tikai LFF licencētie futbolisti vai uz sacensību dienu jābūt pases kopijām;
4.4. Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē ar kāju aizsargiem.
4.5. Katras komandas trenerim ir jābūt UEFA „A" vai „B" licencei, vai LFF C licencei.

5. Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes čempionāts.
5.1. ZAL spēles var notikt tikai uz āra futbola laukumiem, kuri atbilst Latvijas Futbola federācijas prasībām.
5.2. Pēc otrās neierašanās uz kalendārā apstiprināto spēli – komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta.
5.3. Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles ( viena apļa turnīrā, ja nospēlēts vismaz 50% spēļu).
5.4 Futbolā 6:6, vecuma grupu U-8 ( 2008. gada zēni) un U -7 ( 2009. gada zēni) komandās var iekļaut gadu vecākas meitenes, tas ir 2007. gada meitenes var spēlēt U-8 grupā un 2008. gada meitenes var spēlēt U-7 vecuma grupā.
5.5. „Spēles dalībnieku" klubs (kolektīvi) ir atbildīgs par savu skatītāju (vecāku) uzvedību laikā, kad komandas atrodas spēļu vietā.
5.6. Skatītājiem, futbolistu vecākiem sacensību laikā jāatrodas stadiona tribīnēs, ja šie noteikumi nav izpildīti tiesnesim ir tiesības spēli neuzsākt.
5.7. Ja spēle pārtraukta trenera vai vecāku nesportiskas uzvedības dēļ, komanda sabraukumā automātiski tiek diskvalificēta. Nenospēlētām spēlēm tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5. Trenerim izteikts brīdinājums, atkārtota šāda gadījuma gadījumā treneris diskvalificēts līdz sezonas beigām. Trenera disciplinārlieta nodota LFF galīgā lēmuma pieņemšanai par trenera licences anulēšanu.
5.8. Komandas neierašanās (kavēšanas) gadījumos komandai tiek piešķirts zaudējums 5:0, ja vien komandu pārstāvji (treneri) noteiktajā dienā kopā ar galveno tiesnesi un reģiona vadītāju nav lēmuši savādāk.

6. Galvenie noteikumi.
6.1. Visās grupās maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas;
6.2. Futbolā 8:8 spēles laukumā pie vārtiem, no vārtu vidus iezīmēts soda laukums 20x10 m, pirms vārtiem vārtu sargu laukums 3x8m. Pie standartsituācijas izspēles pretinieku komandas spēlētāji nedrīkst atrasties vārtu laukumā līdz brīdim, kad bumba tiek izspēlēta.
Pie atsitiena no vārtiem bumba novietota uz vārtu sargu laukuma līnijas( citur nedrīkst).
Sieniņas attālums pie soda sitieniem 7 m.
6.3. ZAL čempionātā futbolisti drīkst spēlēt sekojušās vecuma grupās, bet tikai divu komandu sastāvā:

 

U-12

U-11

U-10

U-9

U-8

U-7

2004.g.dz.

x

         

2005.g.dz.

X

x

       

2006.g.dz.

X*

X

x

     

2007.g.dz.

 

X*

X

X

   

2008.g.dz.

   

X*

X

x

 

2009.-10.g.dz.

     

X*

x

x

X* drīkst spēlēt ar vecāku un ārsta atļauju.

7. Sacensību izspēles kārtība futbolā 8:8;
7.1 LFF ziemeļaustrumu reģiona futbola sacensību laiks:
7.1.2.U-12,U-11: spēles laiks 2x20min. grupās aizvada divu apļu spēļu sistēmu;
7.1.3.U-10: spēles laiks 2x15min. grupā aizvada divu apļu spēļu sistēmu;
7.2. ZAL reģiona jauniešu komandas šajās vecuma grupās kvalificējas LFF kausa izcīņas finālturnīriem:
U-10 (2006) 19.-21. augusts, Rēzekne,
U-11 (2005) 26.-28. augusts Valmiera,
U-12 (2004) 2.-4. septembris, Ventspils

7.3 Sacensību izspēles kārtība futbolā 6:6;
7.3.1. U-8,U-7: spēles laiks 2x12min. grupā izvada divu apļu spēļu sistēmu;
7.3.2. U-9 grupas izspēles kārtība:
1. Komandas aizvada apļa turnīru;
2. Komandas pēc apļa turnīra noskaidro vietu sadalījumu;
3. Komandas no 1.-5.vietai veido savu apakšgrupu, izspēlējot viena apļa spēļu sistēmu (punkti tiek skaitīti no jauna)
4. Komandas no 6.-10.vietai veido savu apakšgrupu, izspēlējot viena apļa spēlu sistēmu (punkti tiek skaiti no jauna)
7.4. Futbolā 6:6 un 8:8 pēc spēlētāja noraidījuma no laukuma komanda 10 min. spēlē mazākumā. Noraidītais spēlētājs šajā spēlē piedalīties nevar.
7.5. U-7 vec. grupas komandu spēļu laikā ieteicams komandu treneriem (1 cilv. no komandas) atrasties spēles laukumā (izņemot soda laukumu) un netraucējot tās norisi ētiski dot norādījumus savas komandas spēlētājiem. Šāda iespēja pastāv tikai tai gadījumā, ja komandu treneri ir sporta apģērbā. Pirms spēles par to jāinformē spēles tiesnesis un kopīgi jāsaskaņo visas rīcības spēles laikā.

8. Vērtēšana
8.1 Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara –3p.; neizšķirts-1p.; zaudējums–0p;).
8.2 Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējas spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti).

9. Spēļu organizēšana un tiesāšana
9.1. Visas spēles organizē "laukuma saimnieki" (laukuma īre, ģērbtuves, dušas).
9.2. Visu spēļu tiesnešus nozīmē galvenais tiesnesis (vai tā pilnvarotā persona).
9.3. Visās vecumā grupās čempionāta spēles tiesās 1 tiesnesis.
9.4. Čempionātā pirmais formas tērpa krāsu izvēlas "laukuma saimnieks". Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt vienādas krāsas treniņ vestītēs.

10. Medicīniskā palīdzība
10.1. Sīkāku traumu gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (med. māsas) vai treneri. Treneriem obligāti jābūt līdzi nokomplektētai pirmās medicīniskās palīdzības somai. Nopietnu traumu gadījumos "laukuma saimnieks" nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību.

11. Apbalvošana
11.1.1-3.vietas ieguvēju futbolā no U-18 līdz U-14 tiks apbalvotas ar kausiem un medaļām, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām 15 cilv.
11.2.1. – 3. vietas ieguvēju komandas katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji un treneri ar medaļām, (futbolā 8:8- 15 cilv.; 6:6- 12 cilv.).
1. – 3. vietas ieguvēju komandās noteiks komandas vērtīgāko spēlētāju.
U-8 (2008), U-7(2009) vecuma grupās apbalvos visas komandas.

12. Finanses
12.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, naktsmītnes, ekipējums) sedz sacensību dalībnieku organizācijas.
12.2. Daļu izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, tiesāšanu un apbalvošanu, sedz Latvijas Futbola Federācija, otru daļu Ziemeļaustrumu čempionāta komandas dalības maksas veidā, kas noteikta:

1. U-18;U-16;U-14 dalības maksa: 90 EUR par komandu
2. U-12;U-11;U-10;U-9 dalības maksa: 35 EUR par komandu
3. U-8;U-7 dalības maksa: 30 EUR par komandu

13. Pieteikumi un spēļu kalendārs
13.1. Vārdiskie pieteikumi (pēc formas) iesniedzami, uzrādot spēlētāju licences vai pases kopijas līdz 4 dienas pirms katras grupas pirmā sabraukuma spēles:
13.2. Vārdiskajā pieteikumā var iekļaut:

  • Futbolā 8:8 – 12 līdz 24 cilv.
  • Futbolā 6:6 – 9 līdz 18 cilv.