LFF Ziemeļaustrumu futbola centra

vadītājs E.Kaļva:

________________________

LFF Ziemeļaustrumu Disciplinārās Komisijas

loceklis A.Bačuks

________________________

LFF Ziemeļaustrumu Disciplinārās Komisijas

loceklis J.Kolosovs

________________________

logo

LFF ZIEMEĻAUSTRUMU FUTBOLA CENTRA

DISCIPLINĀRAIS REGLAMENTS.

Šis reglaments attiecas uz LFF Ziemeļaustrumu futbola centra rīkotajām sacensībām, kuru nolikumā ir paredzēta Disciplinārās Komisijas darbība. Disciplinārā Komisija pieņem lēmumus, balstoties uz šo reglamentu.

1. Klubam ieskaita zaudējumu ar 0:3 un piešķir naudas sodu par:

1.1. Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem iemesliem 100,- eur

1.2. Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli 100,- eur

1.3. Spēles laukuma neatbilstību (laukuma saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas prasībām (nosaka galvenais tiesnesis) 100,- eur

1.4. Spēles pārtraukšanu konkrēta kluba spēlētāju nedisciplinētības dēļ

100,- eur

1.5. Ja spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā (stadions tiek diskvalificēts uz laiku, kuru nosaka DK) 100,- eur

1.6. Diskvalificēta, pieteikumā neesoša vai spēles protokolā neierakstīta spēlētāja piedalīšanās spēlē dēļ 50,- eur

1.7. Ja spēle nevar notikt, jo viesu komanda nevar nodrošināt krāsas ziņā atšķirīgu spēļu formas tērpu, un tādēļ tiesnesis nav uzsācis spēli 50,- eur

2. Klubs tiek sodīts:

2.1. Kārtība tiesnešu un spēlētāju ģērbtuvēs 25,- eur

2.2. Dušas ar karstu ūdeni (ja nav, tad jāpiedāvā nomazgāties citur) 25,- eur

2.3. Sabiedriskā kārtība (skatītāju iejaukšanās spēlē, lamāšanās utt.) līdz 50,- eur

2.4. Par kluba oficiālo personu neētisku uzvešanos un neētiskiem, apvainojošiem izteicieniem sabiedriskās vietās, masu medijos līdz 50,- eur

2.5. Par kluba oficiālo personu iejaukšanos tiesneša darbībā, rupju apvainojumu

līdz 50,- eur

un diskvalifikācija no 1 (vienas) līdz 5 (piecām) spēlēm (aizliegts atrasties tehniskajā zonā)

2.6. Par dažādu priekšmetu mešanu uz laukuma (par katru) līdz 50,- eur

2.7. Par pieteikumu grafika neievērošanu līdz 50,- eur

2.8. Par atteikšanos parakstīt protokolu 25,- eur

2.9. Par 5 (pieciem) vai vairāk disciplinārsodiem (brīdinājumiem un noraidījumiem 1(vienā) spēlē 25,- eur

2.10. Par neatbilstošu laukuma kvalitāti līdz 50,- eur

2.11. Par nesavlaicīgu laukuma sagatavošanu spēlei līdz 50,- eur

3. Ja spēlētājs vai oficiālā kluba persona diskriminē vai ceļ neslavu kādam attiecībā uz viņa ādas krāsu, valodu, reliģiju vai izdara kādu citu rasistisku darbību:

spēlētājam - diskvalifikācija vismaz uz 5 (piecām) spēlēm;

klubs tiek sodīts:

- pēc pirmā pārkāpuma no 100,- eur

- pēc otrā pārkāpuma no 300,- eur

- pēc trešā pārkāpuma no 500,- eur

4. Ja līdzjutēju grupa traucē spēles norisi, uzvedas nekorekti (lamājās, traucē skatītājiem u.t.t.) izraisa nekārtības tribīnēs (stadionā), mudina uz vardarbību – klubam sods no 25,- līdz 75,- eur (ja nav iespējams identificēt, kura kluba līdzjutēji tie ir, tiek sodīts klubs – laukuma saimnieku komanda).

5. Spēlētājs vai oficiālā persona, kas vilto dokumentus, falsificē dokumentus, lieto tos vai arī izdara darbību, kas nav savienojama ar sporta ētiku tiek diskvalificēts no 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz aizliegumam piedalīties ar futbolu saistītās aktivitātēs.

6. Jebkurš, kas no sevis jeb no trešās puses piedāvā, sola vai piešķir nepamatotu priekšrocību LFF institūcijai, spēles tiesnesim, spēlētājam jeb oficiālajai personai, ar nolūku pamudināt to uz LFF, UEFA vai FIFA reglamentu pārkāpumu, kā arī jebkurš, kas slepus iespaido spēles rezultātu, veidā, kas nav savienojams ar sporta ētiku, tiek sodīts ar diskvalifikāciju no 6 (sešiem) mēnešiem līdz aizliegumam piedalīties ar futbolu saistītās aktivitātēs.

7. Pamatojoties uz rakstisku DK locekļu vai tiesneša ziņojumu, kā arī spēles protokolā fiksētajiem noraidījumiem un brīdinājumiem par izdarītajiem pārkāpumiem, pret spēlētājiem pielietojamas sekojošas soda sankcijas:

-- Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu, tiek diskvalificēts uz vienu kalendāro spēli.

-- Par katriem nākošiem 3 (trīs) brīdinājumiem spēlētājs tiek diskvalificēts uz 1 (vienu) spēli.

-- Ja spēlētājs vienā spēlē saņem brīdinājumu, pēc kura jāseko spēlētāja diskvalifikācijai (3, 6, 9, utt.) un vienlaicīgi šajā spēlē tiek noraidīts no laukuma, tad par katru pārkāpumu seko atsevišķs sods un diskvalifikācija.

-- Spēlētājam, kas pāriet uz citu klubu sezonas laikā, saglabājas nedzēstie brīdinājumi.

8. Klubs tiek izslēgts no sacensībām:

-- par atkārtotu neierašanos uz kalendārā paredzēto spēli;

-- par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem.

9. DK ir tiesības pielietot speciālas sankcijas atsevišķu pārkāpumu gadījumos, kuri nav iekļauti Reglamentā.

10. Protesta gadījumā, pamatojoties uz čempionāta reglamentā noteikto kārtību, klubam ir jāiemaksā LFF Ziemeļaustrumu futbola centra kontā 50,- eur. Ja 24h laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesūtīts protests netiek pieņemts un izskatīts.

11. Diskvalifikācijas:

11.1. uz 1 spēli - par 2 brīdinājumiem vienā spēlē,

- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretinieku komandas spēlētājam acīmredzamu iespēju gūt vārtus,

- par nesportisku uzvedību,

11.2. uz 2 spēlēm

- par sitienu pretiniekam pa kājām no mugurpuses,

- par rupju spēli, kas var izraisīt traumu;

11.3. uz 2 spēlēm + 25,- eur

- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu vai

žestu lietošanu;

- par mešanu ar priekšmetu (dubļiem, bumbu utt.)

11.4. uz 3 spēlēm + 25,- eur

- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu) pretiniekam,

- par izteiktiem draudiem (pretiniekam, skatītājiem),

- par rupju spēli, kas izraisījusi spēlētāja traumu.

11.5. no 1 līdz 3 mēnešiem, vai līdz noteiktam laika periodam atkarībā no pārkāpuma smaguma, un sods no 25,- eur līdz 75,- eur

- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem, tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;

- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām personām, skatītājiem;

- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;

- par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā;

11.7. no 4 līdz 7 mēnešiem un naudas sods no 75,- eur līdz 150,- eur

- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju, galvu);

- par spļaušanu tiesnesim;

12. Spēlētājs nav tiesīgs iziet laukumā līdz brīdim, kamēr nav samaksājis uzlikto sodu.

Nolikums izstrādāts 16.10.2017 Balvos