LFF Ziemeļaustrumu futbola centra

vadītājs E.Kaļva:

________________________

logo logolff

LATVIJAS 2.LĪGAS ČEMPIONĀTS TELPU FUTBOLĀ ZIEMEĻAUSTRUMU REĢIONA 2017./2018. gada SEZONA

N O L I K U M S

NOLIKUMS

1.Mērķis un uzdevumi

1.1. Noskaidrot Ziemeļaustrumu reģiona labākās komandas telpu futbolā;

1.2. Popularizēt futbolu Ziemeļaustrumu reģionā.

2. Sacensību vadība

2.1. Sacensības organizē LFF Ziemeļaustrumu futbola centrs;

2.3. Spēļu apkalpošanu (tiesnešu nozīmēšanu) nodrošina LFF Kurzemes futbola centrs.

3. Sacensību vieta un laiks

3.1. Sacensības notiek laikā no 2017.gada. 30.novembra līdz 2018. gada martam pēc iepriekš saskaņota kalendāra. Kalendāra apstiprināšanas termiņš ir š.g. 24.novembris;

3.2. Kalendārās spēles pārcelšana iespējama tikai ar otras komandas un sacensību vadības piekrišanu ne vēlāk kā 5(piecas) dienas pirms kalendārā noteiktā datuma, obligāti norādot pārcelšanas pamatojumu. Izņēmums – ja komandai spēle ir Latvijas Kausa izcīņā;

3.3. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles galvenais tiesnesis.

4. Dalībnieki

4.1. Čempionātā piedalās Ziemeļaustrumu reģiona un citi futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī Nolikuma prasības;

4.2. Komandu pieteikumos var iekļaut spēlētājus, kuriem 2018.gadā paliek pilni 16 gadi (2002.g.dz.). Spēlētāji, kuriem 2018.gadā paliek pilni 15 gadi (2003.g.dz.) var piedalīties tikai ar vecāku rakstisku piekrišanu (forma).

4.3. Ja kāds Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbola līgas futbolists ir vienlaicīgi spēlējis kādā citā attiecīgās līgas komandā, viņš nekavējoties tiek diskvalificēts līdz sezonas beigām;

4.4. Par spēlētāju veselības stāvokli sacensību laikā atbild pats spēlētājs, apliecinot to ar parakstu pieteikumā;

4.5. Nepilngadīgiem spēlētājiem nepieciešama ārsta un vecāku atļauja;

5. Spēlētāju pārejas

5.1. Spēlētāju pārejas netiek ierobežotas starpsezonu periodā;

5.2. Spēlētāju pāreja čempionata laikā ir atļauta līdz 2018.gada 5.janvārim (ieskaitot), informējot par to sacensību vadību;

5.3. Sezonas laikā komandu atļauts mainīt vienu reizi;

5.4. Mainot klubu, spēlētājam jāinformē par to sacensību vadība. Vienam spēlētājam ir atļauta viena pāreja čempionāta laikā.

6. Pieteikumi

6.1. Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 30.oktobrim sacensību vadībai pa e-pastu vai personīgi;

6.2. Pieteikumam jābūt uz komandu piesakošās organizācijas veidlapas, kurā ir norādīti organizācijas rekvizīti;

6.3. Pieteikumā jānorāda:

6.3.1. komandu piesakošās organizācijas nosaukums,

6.3.2. komandas nosaukums,

6.3.3. atbildīgā persona un kontakti,

6.3.4. mājas spēļu laukums, tā adrese.

6.4. Pieteikumu lūdzu adresēt LFF Ziemeļaustrumu futbola centra  vadītājam Edgaram Kaļvam, ziemelaustrumi@inbox.lv

6.5. Uz spēli (protokolā) pieteikto spēlētāju skaits nedrīkst pārsniegt 14 (četrpadsmit), savukārt maksimālais oficiālo personu skaits uz spēli nedrīkst pārsniegt 3 (trīs). Oficiālajām personām jābūt iekļautām komandas pieteikuma oficiālo personu sarakstā.

6.6. Vārdiskos pieteikumus (forma) komandām jāapstiprina pie LFF Ziemeļaustrumu futbola centra vadītāja Edgara Kaļvas līdz š.g. 24.novembrim.

7. Sacensību rīkošanas kārtība

7.1. Sacensību formāts tiks apstiprināts pēc komandu pieteikšanās. Sacensībās katrai komandai plānots aizvadīt 8 – 14 spēles, aizvadot divu apļu turnīru bez play-off;

7.2. Sacensības notiek pēc pastāvošiem telpu futbola FIFA noteikumiem. Spēles ilgums 2 x 20 min. ar pārtraukumu starp puslaikiem 10 min.

7.3. Komandas pārstāvjiem jāiesniedz spēles protokols 10 min. līdz spēles sākumam un ne vēlāk kā 30 min. pēc spēles beigām tas jāparaksta. Spēles protokola veidlapas nolikuma pielikumā nr.2.

7.4. Komanda „laukuma saimnieks” pirmais nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās. Komandas spēlētājiem jābūt vienādos spēles kreklos ar numuriem;

7.5. Sabiedrisko kārtību sporta hallē pirms spēles, spēles laikā un pēc spēles nodrošina komanda „laukuma saimnieks”;

7.6. Sīku traumu gadījumos katra komanda nodrošina medicīnisko palīdzību saviem spēlētājiem. Smagāku traumu gadījumos laukuma saimnieki nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību;

7.7. Aizpildot spēles protokolu, jāuzrāda vārdiskais pieteikums un personu apliecinošs dokuments;

7.8. Noraidītais spēlētājs nedrīkst atrasties rezervistu vietās vai to tuvumā, viņam jādodas uz savas komandas ģērbtuvi.

8. Tiesneši

8.1. Katru spēli tiesā viens vai divi tiesneši (iekļauts dalības maksā), kurus nozīmē atbildīgie LFF Ziemeļaustrumu futbola centra darbinieki, un spēles administrators (nodrošina laukuma saimnieks), kurš ir atbildīgs par darbībām ar rezultāta tablo un informācijas sniegšanu saistībā ar spēles gaitu.

8.2. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu oficiālie pārstāvji;

8.3. Par tiesnešu darbības kvalitāti atbild LFF Tiesnešu Komiteja;

8.4. Uz atsevišķām spēlēm var tikt nozīmēts spēles inspektors.

9. Uzvarētāju noteikšana

9.1. Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu -1 p. par zaudējumu 0 p;

9.2. Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir:

9.2.1. Labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti);

9.2.2. Lielāks izcīnīto uzvaru skaits;

9.2.3. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

9.2.4. Vairāk gūto vārtu;

9.3. Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:3, ja komanda ir aizvadījusi 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

10. Apbalvošana

10.1. Līgas uzvarētāju komanda un 2. un 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām (18 gb);

10.2. Individuālu balvu saņem līgas rezultatīvākais spēlētājs.

10.3. Komandām tiek pasniegtas pārsteiguma balvas;

11. Finansiālie noteikumi

11.1. Komandām dalības maksa sastāv no maksas par piedalīšanos un maksas par mājas spēļu apkalpošanu;

11.1.1. Maksa par piedalīšanos 350,- eur no komandas.

11.2. Dalības maksa daļēji sedz personāla izmaksas, balvas, kancelejas preces, reklāmas izdevumus, transportu tiesnešiem uz spēlēm, spēļu tiesāšanu un citus ar organizāciju saistītus izdevumus.

Dalības maksa un spēļu apkalpošana komandām pilnā apjomā jāapmaksā līdz pirmajai sezonas spēlei;

12. Sporta bāzes.

12.1. Sporta bāzē, kurā notiek Ziemeļaustrumu telpu futbola līgas spēles jābūt:

12.1.1. Savlaicīgi sagatavotam futbola laukumam, kurā galvenais tiesnesis atļāvis aizvadīt līgas spēles;

12.1.2. Ģērbtuvei katrai komandai ar karstu ūdeni (ja nav, jāpiedāvā nomazgāties citā vietā);

12.1.3. Atsevišķai ģētbtuvei tiesnešiem;

12.1.4. Rezerves spēlētāju un treneru vietām;

12.2. „Laukuma saimnieks” nodrošina 2 bumbas, kuras atbilst FIFA noteikumiem un kuras akceptē spēles tiesneši;

12.3. Laukuma saimnieks nodrošina rezultāta tablo darbību spēles laikā un spēles administratoru, kurš ir atbildīgs par darbībām ar rezultāta tablo un informācijas sniegšanu saistībā ar spēles gaitu.